begrippenlijst conceptueel bouwen

Een uitleg van de belangrijkste begrippen die u moet kennen om met conceptueel bouwen aan de slag te gaan.

Bouwstroom

 • Binnen het Netwerk Conceptueel Bouwen gebruiken we het woord 'bouwstroom' als het gaat om ons Programma de Bouwstroom

 

Concept

 • Een concept is een herhaalbare oplossing. Ondanks die standaardisatie is er ruimte voor verscheidenheid, iedere keer dat het wordt toegepast. Het kunnen combineren van standaardisatie met maatwerk is dé succesfactor voor de toekomst van de bouw. Een vast draaiboek per concept maakt dat snel varianten zijn te genereren en presenteren. Automatisering en internet helpen daarbij. Het script laat enige ruimte voor improvisatie. Het script van een renovatieconcept kan op veel verschillende startsituaties inspelen. Een concept bestaat uit een set modulus waaruit per project de mix met de beste prestaties gekozen kan worden. Modules zijn zelf ook flexibel. Ketensamenwerking, BIM, VR en robotisering versterken de meerwaarde van een concept. Een concept kan ook diensten behelzen en dus meer omvatten dan ‘stenen’. Een concept kan naast het ontwerpen en uitvoeren (Design & Build) ook het onderhouden (Maintain), financieren (Finance) en/of andere dienstverlening (Operate) inhouden.

Conceptueel Bouwen

 • Conceptueel bouwen is werken vanuit herhaalbare oplossingen die ook flexibel zijn zodat per project ingespeeld kan worden op de eigenheid van de bewoners, de locatie en de opdrachtgever. Conceptueel bouwen is een alternatief voor traditioneel bouwen. Je kiest uit oplossingen van conceptaanbieders in plaats van ze zelf te (laten) ontwerpen. Je kiest uit oplossingen in dialoog met conceptaanbieders. Systeembouw, ladenplan en catalogusbouw zijn begrippen die soms ook voor conceptueel bouwen worden gebruikt maar meestal om het in een negatief daglicht te stellen.

Traditioneel bouwen

 • Traditioneel bouwen is heeft als doel per project tot een uniek plan te komen. Bij traditioneel bouwen zijn ontwerp en bouwen gescheiden. Het gaat van schetsontwerp naar bestek. Daarop geven aannemers hun prijs af. Meestal mag de laagste inschrijver het dan bouwen. Die koopt daarvoor materialen en onderaannemers in en probeert zijn uitvoering op het ontwerp af te stemmen. Ieder projectteam is eenmalig.

Transactieproces

 • Het transactieproces is een proces waarbij goederen of diensten meestal tegen geld worden geruild. Het verbindt vraag met aanbod. In de bouw is de manier waarop ontwerp en uitvoering met elkaar worden verbonden, bepalend voor de vorm van het proces en het type contract.

Transactieproces bij conceptueel bouwen

 • Het transactieproces bij conceptueel bouwen is een proces waarin aanbieders klanten helpen hun vraag helder te krijgen en klanten aanbieders (van concepten) uitdagen om hen de meest waardevolle oplossing te leveren waarbij ontwerpen en uitvoeren in een hand land liggen en er combinaties mogelijk zijn met ontwikkelen, beheren en andere diensten. Opdrachtgevers veranderen in vragers en aannemers worden aanbieders. Conceptueel werken volgt de stappen van de reis van een klant door zijn inkoopproces. Conceptueel werken heeft de voorkeur als: de opgave niet te exclusief is, wanneer een scherpe prijs prestatie en zekerheid gewenst is of als een opdrachtgever zich wil laten ontzorgen en als er voldoende aanbod van concepten is zodat er wat te kiezen valt.

Gunnen op waarde

 • Gunnen op waarde. Bij de gunning wijst de opdrachtgever het werk toe aan één van de aanbieders. Bij gunnen op waarde wordt de opdracht gegund aan de partij met de meest waardevolle oplossing. De meest waardevolle oplossing heeft, over de gewenste periode, de beste verhouding tussen gegarandeerde prestaties en prijs. Het waardeprofiel geeft aan hoeveel betekenis partijen rond vraag en aanbod hechten aan de verschillende waardeaspecten van de oplossing, uitgaande van het budget en binnen de randvoorwaarden. Termen die in dit verband vaker voorkomen: EMVI en Best Value Procurement.

Industrieel bouwen

 • Industrieel bouwen is het vervangen van handarbeid op de bouwplaats door werk van machines in de fabriek. IFD of IDF bouwen is een variant van industrieel bouwen waarin de indeling aanpasbaar is en demontage mogelijk. Conceptueel bouwen is de nieuwste fase in het industrialiseren van de bouw; die waarin standaardisatie en maatwerk te combineren is.

Modulair bouwen

 • Onderaannemers en industrie worden samen aanbieders van deelconcepten: van modules.

Biobased bouwen

 • Dit is het werken met “groene grondstoffen” die biomassa als basis hebben. Zij vervangen fossiele grondstoffen. Bouwen gaat van fossil- based naar bio-based.

Transsectorale oplossing

 • Oplossingen voor een combinatie van sectoren met verdienmodellen waarin besparingen in één sector gebruikt wordt voor investeringen in een andere.

De vraag

 • De vraag bestaat uit de behoefte van de (toekomstige) gebruikers en andere belanghebbenden, voor zover die haalbaar zijn binnen de hun beschikbare financiële middelen.

Stichtingskosten en exploitatiekosten

 • Stichtingskosten of investeringskosten zijn alle kosten voor een bouwproject zoals aankoop van de bouwkavel, bouwkosten, advieskosten, leges; rentekosten en projectmanagement. Exploitatiekosten zijn alle kosten voor verhuur, gebruik en beheer van het bouwproject.

Total cost of ownership (TCO)

 • Alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en het gebruik van een bouwwerk gedurende zijn levenscyclus. Termen die in dit verband vaker voorkomen: levensduurdenken, SLA’s bij onderhoud.

Circulaire economie

 • De circulaire economie richt zich op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen waardoor een kringloop ontstaat. Anders dan in het nu nog gangbare systeem, waarin grondstoffen aan het einde van hun exploitatie verloren gaan. Bouwers blijven daarin eigenaar van de grondstoffen en krijgen ze die dus terug als het gebouw weer gedemonteerd wordt.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen

 

06-42 54 97 45

info@netwerkconceptueelbouwen.nl

Adres: Postbus 295, 5670AG, Nuenen

kvk: 17252320

btw: 8207.89.823.B.01

iban: NL02 RABO 0152 3433 69

 • SoundCloud - grijze cirkel
 • Twitter - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • YouTube - White Circle

© Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen 2020