Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen

De Beekse Tuin 1

5673 NK  NUENEN

info@netwerkconceptueelbouwen.nl

T + 31 642 54 97 45

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Flickr - White Circle

© Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen 2017 | Website gerealiseerd door Studio WeBuild en Pieter Huijbregts - INNNOVATIE

Controle- en gebruiksfase

Bij stap 5, Controleren, wordt zekerheid over de gevraagde prestaties van de geleverde oplossing gegeven. Slechts een momentopname of nulmeting want, ook later tijdens het beheer, dienen die prestaties over de afgesproken periode gehandhaafd te blijven. Bij het Beheren, komt het proces van service en garantie op gang. Een periode in de transactie waarin men met elkaar het verloop van dat proces evalueert, de vinger aan de pols houdt en zo nodig bijstuurt.

 

Eventueel kan uitvoering van de MJOP, en natuurlijk ook andere vormen van prestatiegericht onderhoud, door de conceptaanbieder deel uitmaken van de oplossing.

 

Waardeontwikkeling

Waarde vasthouden gebeurt middels onderhoud en door goed gebruik. De Meer Jaren Onderhoud Planning en een leesbare set gebruiksinstructies kunnen daarbij als handleiding dienen. Snel reageren op serviceverzoeken bevordert een zorgvuldig gebruik.

 

Participatie

Concepten worden ingezet vanwege hun meerwaarde ten opzichte van traditioneel bouwen, onder meer op het punt van klantgerichtheid. Evaluatie, waarin teruggekeken wordt op de beoogde waarde is daarom van belang. Dat kan onder meer door meting van de tevredenheid bij gebruikers maar ook bij andere belanghebbenden. De oorzaken van ontevredenheid kunnen worden doorgenomen met belanghebbenden en met de conceptaanbieder. Immers ieder project levert weer stof voor verbetering van het concept. Geregelde terugkoppeling naar de participanten zal een zorgvuldig onderhoud en gebruik stimuleren. Voor de evaluatie kan gebruik gemaakt worden van de evaluatieleidraad maar ook andere manier van klanttevredenheidsmetingen zijn mogelijk. Raadzaam is dit de eerste jaren periodiek te herhalen.

 

Klik hier voor de tool Evaluatieleidraad. 

 

Transactieproces

Als het contract is getekend en de productie gestart, hoeft de opdrachtgever niet veel meer te doen. Het is immers Turn Key. Er is geen sprake van directievoering omdat de initiatiefnemer alleen op de beslismomenten inspraak heeft. Indien er desondanks namens de opdrachtgever toezicht op het werk komt, dan heeft dat louter een signalerende taak. Die mag geen afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Dus geen actieve taak heeft zoals bij traditioneel bouwen. Pas bij de overhandiging van de sleutel en het beheerdossier is er weer een rol voor de klant: De prestaties controleren en de garantie handhaven. Voor het aantonen van de afgesproken prestaties gebruikt de conceptaanbieder een keuringsplan. Als opdrachtgever mag je natuurlijk wel steekproefsgewijs controleren of de aangetoonde prestaties ook daadwerkelijk kloppen. Bij eventuele afwijkingen kan een bonus- of malusregeling gebruikt worden zoals in het prestatiecontract afgesproken is.

Ook met de conceptaanbieder dient het project goed geëvalueerd te worden zodat het concept verbeterd kan worden maar ook het transactieproces in een volgend proces nog efficiënter kan verlopen. Ook hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de evaluatieleidraad.

 

Klik hier voor de tool Evaluatieleidraad. 

 

Projectmanagement

Ook nu controleren we weer of alles binnen de planning en het budget verloopt en waar aanpassing nodig is. Tot slot wordt alle informatie in het fasedocument gebundeld als rapportage dat de gevraagde prestaties daadwerkelijk geleverd is en dit past binnen het beleid van de organisatie. De gebruikte tools kunnen als bijlage aan het fasedocument worden toegevoegd als deze relevant zijn. In het fasedocument wordt ook de volgende fase, de beheerfase, voorbereid.

 

Klik hier voor de tool Fasedocument controlefase.

De prestaties controleren en de oplossing gebruiken

 

De controlefase bestaat uit de stappen Controleren en Evalueren. Na het afronden van deze fase heb je:

  • Inzicht dat alle gevraagde prestaties bewezen geleverd zijn.

  • Belanghebbenden betrokken in het proces.

  • Inzicht wat verbetermogelijkheden zijn.

  • Goedkeuring om door te gaan naar de volgende fase.

 

Deze fase ronden we met een fasedocument waarin de besluiten vastleggen, wijzigingen ten opzichte van het vorige fasedocument bijhouden en we de volgende fase voorbereiden.

Na de oplevering of beter de aflevering start de gebruiksfase. Ook tijdens deze fase blijven we de prestaties controleren en periodiek evalueren.