top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Efficiënte kwaliteitsborging van prefab woning concepten

Bijgewerkt op: 18 okt. 2022

Met de invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt het verplicht dat bij elk Gevolgklasse 1 bouwproject een onafhankelijke kwaliteitsborger verifieert dat het bouwplan en het gerealiseerde bouwwerk voldoen aan de bouwtechnische voorschriften (Bbl onder Wkb).


Resultaten proefprojecten

Resultaten van proefprojecten laten zien dat bouwen onder de nieuwe Wkb-eisen leidt tot 35% hogere kosten en 25% langere doorlooptijd. Deze toename komt deels doordat bedrijven nog moeten leren hoe te werken onder kwaliteitsborging, maar een significant deel van de toename wordt veroorzaakt door extra handelingen en controles.


De Wkb bevat prikkels om deze kwaliteitsborging zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Zo hoeven gecertificeerde materialen, producten of bouwmethoden (processen) niet door een kwaliteitsborger gecontroleerd te worden. De kwaliteitsborger dient enkel te verifiëren of het certificaat geldig en toepasbaar is voor het betreffende bouwwerk. Dit bespaart tijd en kosten.


Samenwerking

KIWA, BouwQ en PlanGarant zijn een samenwerking aangegaan om een certificatieregeling te ontwikkelen voor prefab woning concepten (BRL 2840). Met deze certificatieregeling kan formeel en onafhankelijk vastgesteld worden dat het bouwbedrijf zijn werkprocessen dusdanig en aantoonbaar beheerst dat dit niet in elk bouwproject opnieuw door een kwaliteitsborger gecontroleerd hoeft te worden. Dit leidt tot aanzienlijke reducties in doorlooptijd en kosten voor de bouwer en de vergunningsaanvrager. Met name voor aanbieders van woningbouwconcepten, waarbij herhaling en continue verbetering van de aangeboden oplossing centraal staan.


>> Ook het NCB is een samenwerking aangegaan met PlanGarant en BKPlus met haar leden BAM, Koopmans, Heijmans, Roosdom Tijhuis en De Gebouwheer bezig met de ontwikkeling van de “zelfscan voor interne kwaliteitsborging door conceptuele bouwers”. Inmiddels zijn de audits afgenomen en gaan we door naar de verificatiefase waarin getoetst wordt of de theorie aansluit bij de uitvoeringspraktijk.

Het eerste gedeelte van de “zelfscan voor interne kwaliteitsborging” is certificatie. NCB en BouwQ werken hierin samen aan de versnelling en kwaliteitsverhoging van de conceptuele woningbouw.

 

Meer weten over BRL2840?

Belangstellenden kunnen BRL 2840 vinden op de Kiwa website. Voor de link, klik hier. Feedback op de BRL is van harte welkom en kan geleverd worden d.m.v. de bijbehorende kritiektabel op deze site.


Meer weten over de samenwerking van NCB met PlanGarant en BKPlus?

Blijf ons volgen via onze website en socials.358 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page