top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Wkb haalbaar én betaalbaar maken, het kan!

Wet Kwaliteitsborging is een feit! De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen treedt per 1 januari 2024 definitief in werking.


Het Netwerk Conceptueel Bouwen heeft de afgelopen twee jaar met verschillende conceptaanbieders en gespecialiseerde adviseurs, waaronder Marcel Ponjee, Bouwkwaliteit Plus en Erik Schot van PlanGarant, gewerkt aan de ontwikkeling van de Scan voor Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw. In nauwe samenwerking onderzochten zij, met het inbrengen van proefprojecten, in hoeverre ze ‘Wkb-proof’ zijn en welke stappen nog genomen moeten worden om de inzet van externe kwaliteitsborgers tot een minimum te beperken, omdat het "gerechtvaardigd vertrouwen" voldoende aanwezig is.


“Wet Kwaliteitsborging is een vliegwiel voor conceptueel bouwen.”


Scan Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw

Conceptaanbieders kunnen met de Scan voor Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw toetsen in hoeverre zij klaar zijn voor de Wkb en zich aantoonbaar onderscheiden van de traditionele aannemer én daarbij besparen op de kosten van de kwaliteitsborger.


Conceptueel bouwen gaat al veel sneller dan traditioneel bouwen. Omdat je eenzelfde woningconcept steeds opnieuw toepast, is het logisch dat je maar 1 keer hoeft te laten toetsen aan de technische bouwregelgeving. Met de Wkb krijgen bouwers veel meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit die ze leveren. Dat vraagt wat van hun interne kwaliteitsborging en zelflerend vermogen. Conceptuele bouwers zijn daarin al veel verder dan traditionele bouwers. Het NCB is klaar voor deze nieuwe wet en biedt conceptaanbieders, met de ontwikkeling van de Scan Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw, ondersteuning en begeleiding om aan de nieuwe wetgeving te voldoen en ook 'Wkb-proof' te zijn.

Kennissessie

Op vrijdagochtend 21 april 2023 organiseert het NCB de Kennissessie: Wet kwaliteitsborging conceptueel bouwen.


Voor wie?

Deze kennissessie is voor alle leden van het Netwerk Conceptueel Bouwen, leden van Aedes, projectontwikkelaars, (aankomend) conceptaanbieders, woningcorporaties, gemeentes en overheden en geïnteresseerden vanuit de toeleverende industrie.


Bouwen kan slimmer, sneller en schoner, mét een zeer goede prijs/kwaliteit. Als kennisnetwerk onderschrijven wij dat conceptueel bouwen één van de oplossingen is om opgaves binnen de woningbouwmarkt te versnellen en ook de betaalbaarheid te vergroten. De komst van de Wet Kwaliteitsborging biedt aanbieders van woningconcepten kansen zich te onderscheiden van de traditionele bouwers. Veel conceptaanbieders zijn er klaar voor. Tijd om nu door te pakken dus!


Tijdens deze bijeenkomst hoor je meer over de door NCB ontwikkelde Scan Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw in samenwerking met de kopgroep deelnemers aan het project dat NCB samen met BouwKwaliteit Plus en PlanGarant heeft uitgevoerd. In nauwe samenwerking onderzochten onze leden in hoeverre zij 'Wkb-proof' zijn, en welke stappen nog genomen moeten worden om de inzet van externe kwaliteitsborgers tot een minimum te beperken.


Deze kennissessie geeft je praktische tips, inzichten over wat voor jouw organisatie belangrijk is omtrent de Wkb én ervaringen van bouwers uit de praktijk.


Sprekers

· Olga Görts – van de Pas, Netwerk Conceptueel Bouwen

· Tjebbe Römer - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

· Wico Ankersmit - Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

· Erik Schot - PlanGarant en Marcel Ponjee - BouwKwaliteit Plus

· Arno Kleisterlee – Heijmans Woningbouw Zuidwest

· Jack van Hoof - BouwQ

· Mick Knoben - Barli

· Marco van Meel - SWK


Aansluitend zal er een lunch klaar staan en is er tijd om na te praten.


Wil je ook meer weten over de Wet Kwaliteitsborging in relatie tot conceptueel bouwen? Samen komen we écht verder! Kom ook en meld je aan!

>> Aanmelden kan via deze button of voor NCB leden, via de NCB Community app

 78 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page