Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen

De Beekse Tuin 1

5673 NK  NUENEN

info@netwerkconceptueelbouwen.nl

T + 31 642 54 97 45

 • Twitter - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Flickr - White Circle

© Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen 2017 | Website gerealiseerd door Studio WeBuild en Pieter Huijbregts - INNNOVATIE

Basisdiensten

De basisdiensten van het NCB

 

Conceptenboulevard

De Conceptenboulevard biedt een volledig, actueel, en betrouwbaar overzicht van de woonconcepten op Nederlandse markt. zowel nieuwbouw als renovatie. Hij voorziet in de behoefte aan overzicht van de markt. Je hoeft niet meer zelf gegevens op te vragen en te spiegelen. Dat voorkomt dat zulke lijstjes onvolledig of niet up to date zijn. Én het bespaart veel werk, ook van conceptenaanbieders. Van ieder concept is te zien voor welke doelgroep het is, in welke prijsklasse het valt, of het voldoet aan de NCB-eisen, in welke regio’s het wordt geleverd en of het bewezen of nog in ontwikkeling is. Ook zijn er onafhankelijke projectreviews te vinden. gegeven, of het beschikt over het Predicaat Excellent Concept en aangegeven. Omdat de concepten vergelijkbaar worden gepresenteerd biedt het de mogelijkheid er selecties mee te maken; zowel een long- als een short list. Er is tevens een vraagbaak die je assisteert bij het zoeken naar de voor jou beste concepten.

De Conceptenboulevard is als inspiratiebron voor iedereen beschikbaar. Alleen NCB-leden kunnen er selecties mee maken of kunnen de vraagbaak gebruiken.

CB monitor

Het NCB publiceert jaarlijks een CB monitor. Die beschrijft de ontwikkelingen in de groei en prestaties in de praktijk van de concepten. De monitor is gebaseerd op projectreviews en op onderzoek onder de leden.

Als ijkpunt om de groei vast te stellen gelden de Programma’s van Prestatie-eisen die het NCB voor fijn en betaalbaar met de leden heeft vastgesteld(PvPE). Per PMC liggen de basisprestatie-eisen met bijhorend budget daarin vast. In de projectreview wordt de behaalde prestaties daar tegen afgezet.

De CB-monitor is als inspiratiebron voor iedereen beschikbaar. Analyses per PMC zijn alleen NCB-leden door leden te gebruiken.

Netwerkbijeenkomsten

Twee keer per jaar zijn er netwerkbijeenkomsten om u op een informele wijze te inspireren en te informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot conceptueel bouwen en het Netwerk. Ze hebben een praktisch karakter. We werken met inspirerende sprekers en geven kort een update uit de programma’s Baanbreken en Opschalen. Er is er volop ruimte voor debat en om te netwerken.

Leden van het Netwerk kunnen gratis deelnemen en kunnen ook gasten aanmelden.

Blogs en nieuwsbrieven

Het netwerk werkt met blogs en nieuwsbrieven. De blogs zijn vooral opiniërend en ze spelen in op de actualiteit. De nieuwsbrief is vooral informerend. Die kan gaan over een nieuwe ontwikkeling, een nieuw project, of over activiteiten binnen het NCB gaan.

Leden van het Netwerk kunnen daarin hun visie of informatie over bijvoorbeeld projecten of concepten kwijt.

CB-kennisbank

Het NCB heeft alle kennis uit de afgelopen 10 jaren op de site verzameld. Je vindt er uitleg, modellen en werkinstructies. Dat kan je helpen het conceptuele transactieproces snel en efficiënt te doorlopen. De kennis over betaalbaar wonen en conceptueel bouwen wordt voortdurend aangevuld.

Leden van het Netwerk kunnen gratis de kennisbank en de vraagbaak gebruiken.

Cursus CB-transactieproces

Tijdens deze cursus van vijf dagdelen doorlopen we de stappen van het transactieproces van contact- tot controlefase van initiatief tot beheer. In een eigen project, pilot of case leert u wat er tijdens iedere stap moet gebeuren en krijgt tools en handvaten om hiermee zelf aan de slag te gaan. Gedurende de cursus kan u meenemen waaraan u tussen de sessie werkt. Medewerkers die deze succesvol afsluiten krijgen het certificaat CB-inkopen.

Leden van het Netwerk kunnen jaarlijks met twee medewerkers gratis aan de cursus deelnemen.

Themabijeenkomsten

Twee keer per organiseert het netwerk themabijeenkomsten. Daarin wordt een specifiek vraagstuk verder uitgediept. Leden kunnen onderwerpen daarvoor aandragen. De bijeenkomsten werken toe naar een kennisproduct voor op de CB-kennisbank.

Leden van het Netwerk kunnen gratis deelnemen.

Workshops

Het NCB biedt in company workshops aan die leden actief helpen succesvol conceptueel te werken. Momenteel worden de volgende workshops aangeboden:

 • Aanbieders:

  • Introductie conceptueel bouwen

  • Mijn concept voor de spiegel

  • Goed scoren bij het inkoopproces bij conceptueel bouwen

 • Vragers

  • Introductie conceptueel bouwen

  • Inkoopproces bij conceptueel bouwen

  • Organisatiescan conceptueel werken

Vooraf wordt een intakegesprek gehouden en na afloop ontvang je een rapport. De workshops duren een dagdeel en kosten €2.500,-.

Leden van het Netwerk krijgen 20% korting.