top of page

programma's > baanbreken

wat is het?

In het programma Baanbreken starten wij met leden een project op dat met een baanbrekende oplossing komt. 

Vanuit de deelnemers binnen dit programma is de het uitschrijven van een challenge geïnitieerd: 'So you think you can BUILD'De challenge is in januari 2021 gestart. De finale was op 7 juli 2021.

So you think you can build challenge
So You think you can build

Woningcorporaties in Nederland staan voor een grote opgave om versneld 150.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Een groot deel van de behoefte bestaat uit kleine woningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens. Tien woningcorporaties in Brabant, Limburg en Twente willen een innovatiedoorbraak realiseren voor het betaalbaar maken van nieuwbouwwoningen. Met name de huidige kosten van kleine grondgebonden en gestapelde nieuwbouwwoningen voor 1 - en 2 persoonshuishoudens veroorzaken grote tekorten in de exploitatiebegroting bij woningcorporaties. Hierdoor kunnen deze corporaties maar in beperkte mate voorzien in de grote behoefte voor dit type woningen.

Wonen Zuid, Area, Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, Antares, ZOwonen, Wonen Limburg en Alwel willen ca. 4000 nieuwe woningen realiseren. Voor het verlagen van de kosten en versnellen van de bouw van deze woningen, is een andere aanpak nodig gestoeld op conceptueel bouwen. Met de challenge So you think you can BUILD daagt ESTI namens deze woningcorporaties, het NCB en Aedes de markt uit om betaalbare sociale huurwoningen in Nederland niet alleen mogelijk maken maar ook te versnellen. 

Over AEDES

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

 

Over ESTI

Stichting EcoSystem Thinking Institute draagt zorg voor de neutrale organisatie van vraaggestuurde innovatietrajecten. ESTI consolideert de marktzijde, biedt implementatiebegeleiding, verandertrajecten en opleiding rondom open innovatie en ecosysteemvorming.

 

bottom of page