top of page
Over NCB

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB): waarom is het netwerk opgericht, wat zijn onze

doelen en waar staan we voor? Dat beschrijven we in onze missie, ambitie en kernwaarden.

Missie

Het NCB is een kennisnetwerk dat de missie heeft partijen werkzaam in de bouwketen bij elkaar te brengen  vragers, aanbieders en leveranciers.  Wij geloven dat met het gebruik van herhaalbare oplossingen (concepten*) de maximale klantwaarde wordt behaald in tijd en (organisatie)kosten, Om de toepasbaarheid en de effectiviteit te vergroten hebben we elkaar nodig: vragers, conceptaanbieders en toeleveranciers en industrie. 

*Waarbij wij onderschrijven dat conceptueel bouwen één van de oplossingen is om opgaves binnen de woningbouwmarkt aan te pakken. Wij kiezen binnen dit netwerk enkel voor de opgaves die zich bij uitstek lenen voor de methode van conceptueel bouwen. 

over NCB > inspirerende richting

Over NCB

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB): waarom is het netwerk opgericht, wat zijn onze

doelen en waar staan we voor? Dat beschrijven we in onze missie, ambitie en kernwaarden.

Missie

Het NCB is een kennisnetwerk en heeft als missie partijen werkzaam in de woningbouwmarkt bij elkaar te brengen:  opdrachtgevers, aanbieders en (toeleverende) industrie.  Wij geloven dat met het gebruik van herhaalbare oplossingen (concepten) de maximale klantwaarde wordt behaald in tijd en (organisatie)kosten. Om de toepasbaarheid en de effectiviteit te vergroten hebben we elkaar nodig.

Ambitie

Het NCB wil de transitie van de ontwikkel- en bouwsector van traditioneel naar conceptueel werken stimuleren en verbeteren binnen zowel het transactieproces als het aanbod van concepten.  Dit doen wij vanuit een  faciliterende  en  verbindende  rol richting onze leden. Het NCB wil een inspirator zijn voor haar leden ten aanzien van  innovatie. En via kennisdelen het ‘van elkaar leren’ bevorderen. 

Kernwaarden

Kwaliteit en innovatie staan bij ons voorop.

Vanuit deze kernwaarden verbindt, faciliteertinspireert en stimuleert het NCB haar leden in alles wat te maken heeft met conceptueel bouwen.

 

We doen dit door onze producten en diensten en programma's af te stemmen op de ontwikkel- en bouwopgaven vragen van onze leden.

En we dagen hen uit om te innoveren en met nieuwe toepassingen te

komen en deze te delen binnen (en buiten) het netwerk.

Verbinden
Faciliteren
Inspireren
Kennisdeling

meer over ons lezen? >>

Tools 

 

Onze producten, diensten en programma's

Lidmaatschap

 

Leden voordeel en Lid worden

Over NCB

Over NCB,  team, bestuursleden en ambassadeurs

bottom of page