top of page

Een nieuw tijdperk in bouwregelgeving. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is definitief ingetreden vanaf 1 januari 2024. De wet beoogt een betere bouwkwaliteit te bereiken door onder andere strenger toezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling.


Wat is de WKB en hoe voldoe ik hieraan?


Aanbod kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw

Hoe werkt bouwen volgens de omgevingswet
& kwaliteitsborging


Wat doet een
kwaliteitsborger


Wat betekent WKB voor
mijn organisatie?


NCB Advies en Hulp
WKB implementatieteam

Ook aan de slag? Bekijk onze oplossingen

Over NCB

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB): waarom is het netwerk opgericht, wat zijn onze

doelen en waar staan we voor? Dat beschrijven we in onze missie, ambitie en kernwaarden.

Missie

Het NCB is een kennisnetwerk dat de missie heeft partijen werkzaam in de bouwketen bij elkaar te brengen  vragers, aanbieders en leveranciers.  Wij geloven dat met het gebruik van herhaalbare oplossingen (concepten*) de maximale klantwaarde wordt behaald in tijd en (organisatie)kosten, Om de toepasbaarheid en de effectiviteit te vergroten hebben we elkaar nodig: vragers, conceptaanbieders en toeleveranciers en industrie. 

*Waarbij wij onderschrijven dat conceptueel bouwen één van de oplossingen is om opgaves binnen de woningbouwmarkt aan te pakken. Wij kiezen binnen dit netwerk enkel voor de opgaves die zich bij uitstek lenen voor de methode van conceptueel bouwen. 

Wat is WKB en HOE voldoe ik hieraan?
Wat is de WKB en hoe voldoe ik hieraan
Wat is WKB en hoe voldoe ik hieraan?
Bouwen volgens de omgevingswet en kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging gaat ervoor zorgen dat de opdrachtgever aantoonbaar geleverd krijgt wat zij heeft gekocht en waarvoor zij heeft betaald. De bouwer krijgt meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwproces, zowel voor, als tijdens als na de bouw.

Met de komst van de Wkb worden bouwers, geconfronteerd met risico’s en aansprakelijkheden bij het niet voldoen aan de technische regelgeving en bouwfouten die na oplevering worden geconstateerd. Het NCB implementatieteam ondersteunt en adviseert bouwers, zodat zij Wkb Proof zijn.

Hoe minder taken voor de kwaliteitsborger, hoe lager de Wkb kosten!

De Wkb heeft drie hoofddoelen
 

  1. Onafhankelijke kwaliteitsborging bij bouwers in plaats van bouwtoezicht door gemeenten.

  2. Betere bescherming van opdrachtgever en consument tegen verborgen gebreken.

  3. Een prikkel voor de uitvoerende bouw geven om zelf kwaliteit te borgen.

Kwaliteit borgen WKB scan NCB.png
Bouwen onder de omgevingswet & kwaliteitsborging
Bouwen volgens de omgevingswet en kwaliteitsborging
Bouwen onder de omgevingswet en kwaliteitsborging _ Netwerk Conceptueel Bouwen _ NCB.png
Wat doet een kwaliteitsborger
wat doet een kwaliteitsborger?

Conform de wet dient de vergunninghouder zorg te dragen voor het aanstellen van een kwaliteitsborger. Kwaliteitsborgers moeten onafhankelijk zijn (wettelijke eis), dat wil zeggen: niet betrokken bij ontwerp, bouw en financiering van het bouwwerk waarvoor zij de borging doen. Daarbij worden uitvoerende partijen geacht de geleverde kwaliteit volgens interne controle vast te leggen. Dit vergt een strakke procesbeheersing. Conceptuele bouwers werken al conform een gestructureerd proces, en hebben hier dus een voordeel. De scan voor Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw geeft aan waar je staat en wat nog moet gebeuren om Wkb Proof te zijn.

Wat betekent WKB voo mijn organiatie?
Wat betekent WKB Voor mijn organisatie?
Wat betekent Wkb voor mijn organisatie_.png
Uitleg KvCB
kwaliteitsborging voor Conceptuele bouw

Bouwen kan slimmer, sneller en schoner. Met een zeer goede prijs/kwaliteit. Als kennisnetwerk onderschrijven wij dat conceptueel bouwen één van de oplossingen is om opgaves binnen de woningbouwmarkt aan te pakken om versnelling en haalbaarheid mogelijk te maken.
 
NCB ontwikkelde de Scan voor Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw in samenwerking met BouwKwaliteit Plus en PlanGarant, waarmee conceptaanbieders kunnen toetsen in hoeverre zij voldoen aan de Wkb. Op basis van deze toets, helpen we de organisatie verder op weg om Wkb Proof te worden, waarmee conceptaanbieders zich aantoonbaar onderscheiden van de traditionele aannemer én daarbij besparen op de kosten van de kwaliteitsborger. Mogelijk kun je niet wachten omdat je snel aan de slag wil. Dat kan! We helpen je met de selectie van de kwaliteitsborger en met de te sluiten overeenkomsten.

Whitepaper mockup NCB wkb.png
NCB Advies en implemetatie team

Oplossingen

STAP 1

 

Online Quick Scan

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat wat betreft de interne kwaliteitsborging?

Het NCB heeft in samenwerking met PlanGarant en BouwKwaliteit Plus deze tool ontwikkeld. Ook benieuwd? Doe dan nu de online gratis Quick Scan!

Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw

Intake

Opstart fase 

Scan kwaliteitsborging

Afstemming en begeleiding kwaliteitsborging

Verificatie Analyse

Evaluatie

STAP 2

Verificatie Fase

Opstellen risicoanalyse en borgingsplan

Beoordeling toezichtsplan 

Uitvoeringscontroles

tijdens de realisatie

Verificatie van de door je zelf uitgevoerde controles

Gezamelijke evaluatie van het project

Advies vervolgprojecten en mogelijke procescertificering

STAP 3

bottom of page