top of page

over Ncb 

Onze definitie van ' conceptueel bouwen

Het werken vanuit herhaalbare, innovatieve, integrale en flexibele

bouwoplossingen, die per project kunnen inspelen op de eigenheid van

de bewoners, de locatie en de opdrachtgever.

De oplossing is ontwikkeld, ontworpen en geëngineerd door de aanbieder van het concept, samen met partijen uit de toeleverende industrie.

Samen bouwen aan betaalbaar wonen!

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) streeft ernaar om duurzaam en betaalbaar wonen weer haalbaar te maken. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het bouwproces meer gestandaardiseerd worden en is samenwerking tussen opdrachtgever en aanbieder essentieel. Want bouwen moet betaalbaar blijven. Alleen dan kan de woningcorporatie opdracht verstrekken, de bouwer bouwen en de woningzoekende weer op tijd een fijn dak boven zijn/haar hoofd krijgen. 

 

Wij zetten ons actief in om de kennis en vaardigheden over conceptueel bouwen onder alle betrokken partijen uit de woningbouwmarkt te vergroten en we moedigen hen aan samen te werken.

Binnen het Netwerk Conceptueel Bouwen treft u de koplopers (zowel opdrachtgevende als aanbiedende kant) binnen de nieuwbouwmarkt aan. Hier wordt gewerkt aan een bouwkolom op basis moderne productie technieken en management principes.

 

Werkt u hier graag aan mee? Word lid! 

Wie is het Ncb team?

 

Dagelijks werkt het NCB team met plezier aan het faciliteren van onze leden. Neem gerust contact met ons op! Dit kan ook via ons contactformulier, klik hier.

wie is het Ncb bestuur?

 

Het bestuur van het Netwerk Conceptueel Bouwen bestaat uit professionals uit de gehele woningbouwmarkt. Naast het dagelijks bestuur is ieder bestuurslid verantwoordelijk voor één taakveld. Ze worden ondersteund door een kartrekker.

Wat is conceptueel bouwen?

 

Door te werken met concepten kan het hele ontwikkel- en bouwproces efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. Soms is de kostprijs van concepten hoger, maar zijn de bouw- en ontwikkelprocessen zo gestroomlijnd dat de totale stichtingskosten lager zijn en de kans op fouten kleiner is. 

Conceptueel bouwen biedt de mogelijkheid de  productiecapaciteit maximaal te benutten door  verbeterde  afstemming en voorspelbaarheid van de benodigde productiecapaciteit. 

Processen worden gestroomlijnd en gaan sneller.  Door betere afstemming zal foutreductie ontstaan en verlaging van de faalkosten optreden.  Prestatiegericht uitvragen “dwingt” de afnemer vooraf goed na te denken over de gewenste prestaties die de woning moet leveren, en biedt de aanbieders de mogelijkheid de garantie daarop ook af te geven. Prestatiegericht uitvragen vereist professioneel opdrachtgeverschap: hoe minder onzekerheden in de vraag, des te beter en scherper het antwoord van de aanbieder wordt.

wat is CB?

meer over ons lezen? >>

Inspirerende richting

 

Missie,  ambitie, kernwaarden

Lidmaatschap

 

Leden voordeel en Lid worden

Tools 

Onze producten, diensten en programma

bottom of page