top of page

De Woonstandaard onderscheidt een aantal te huisvesten woningtypes en huurprijsklassen. De combinatie type woning en klasse noemen we PMC (Product Markt Combinatie)

Per PMC hebben we, samen met de markt, basiseisen gedefinieerd. In De Woonstandaard zijn deze basiseisen per PMC terug te vinden die van belang zijn voor concepten van grondgebonden, gestapelde, flexibel en onzelfstandige woningen binnen Nederland. 

Meer weten over PMC's?  klik hier.

De Woonstandaard beschrijft 

onder andere:

  • De indeling van PMC's

  • De indeling van de basiseisen

  • De basiseisen per PMC

  • De samenwerking van De Woonstandaard en de Conceptenboulevard.nl

 

Meer weten over De Woonstandaard? Klik hier

bottom of page