top of page

Tools en diensten > de woonstandaard

wat is de woonstandaard

Voldoende duurzame en betaalbare woningen bouwen vraagt om standaardisatie. Het NCB is begonnen om conceptaanbieders, toeleverende industrie en afnemers bij elkaar te brengen. Hieruit is in 2018 de eerste Woonstandaard en Conceptenboulevard.nl ontstaan.

De Woonstandaard is een middel dat door afnemers, conceptaanbieders en de toeleverende industrie in Nederland gebruikt wordt om vraag en aanbod van bouwconcepten op elkaar af te stemmen, (door) te ontwikkelen en verder te standaardiseren. Een basis waarop men vanuit eenzelfde ‘taal’ het gesprek met elkaar aangaat en basis voor de bundeling van de vraag. 

De Woonstandaard 3.0 is opgesteld met behulp van leden van NCB en in samenwerking met branchevereniging Aedes.

Hoe werkt de woonstandaard

De Woonstandaard onderscheidt een aantal te huisvesten woningtypes en huurklassen. De combinatie type woning en klasse noemen we PMC (Product Markt Combinatie)

Per PMC hebben we, samen met de markt, basiseisen gedefinieerd. In De Woonstandaard zijn deze basiseisen per PMC terug te vinden die van belang zijn voor concepten van grondgebonden, gestapelde, flexibel en onzelfstandige woningen binnen Nederland. 

Meer weten over PMC's?  klik hier.

De Woonstandaard beschrijft 

onder andere:

  • De indeling van PMC's

  • De indeling van de basiseisen

  • De basiseisen per PMC

  • De samenwerking van De Woonstandaard en de Conceptenboulevard.nl

De woonstandaard
Huurprijsklassen 
2023


De huurklassen in De Woonstandaard sluiten aan op de indeling die het rijk hanteert. via onderstaande link vindt u de absolute bedragen per huurklasse.
 
Gebruikt u de woonstandaard?

Download dan hier de PMC iconen voor gebruik in uw eigen communicatiemateriaal.

Vind hier altijd de meest actuele Woonstandaard

producten en diensten > de woonstandaard

free-ipad-mockup_WS.jpg
Samenbrengen 
vraag en aanbod

De Woonstandaard gaat in op het nut en gebruik van basiseisen bij de ordening van vraag en aanbod. Er zijn diverse stappen voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod binnen de markt van conceptueel bouwen.

Stap 1: Indeling van de Product Markt Combinaties (PMC)

Stap 2: Bepalen van de basiseisen voor de woonconcepten

De Woonstandaard streeft ernaar om betaalbare woningen te bieden en legt daarom per PMC vast wat de minimale basiseisen zijn om te zorgen voor een haalbaar concept. Haalbaar op basis van de basiseisen en ook binnen het beschikbare budget.

Stap 3: Bepalen extra eisen

Bovenop de minimale basiseisen per PMC is het mogelijk extra eisen te stellen aan het concept. Alle basis- en aanvullende eisen zijn nodig om te beoordelen of de woning past bij de vraag.

Conceptenboulevard.nl

Alle concepten op Conceptenboulevard.nl zijn afgestemd op de basis eisen en de aanvullende eisen uit De Woonstandaard. 

Modelovereenkomst

Per februari 2022 is de modelovereenkomst conceptueel bouwen beschikbaar, op initiatief van NCB, Aedes, BouwendNL en Dirkzwager en met medewerking van onze leden.

bottom of page