Welkom op onze  kennisbank 

Binnen deze kennisbank wordt continue gewerkt aan verbetering. Heeft u zelf suggesties, laat het ons weten via communicatie@netwerkconceptueelbouwen.nl 

Inspirerende events: Vanuit onze faciliterende rol organiseren we meerdere events per jaar. Waarin kennisdelen en ontmoeten centraal staan. Bekijk onze agenda voor aankomende events. 

 

-  Netwerk conceptueel bouwen: verbinden, faciliteren, innoveren en kennisdelen -

Wat vindt u op deze kennisbank?

Informatie en ervaringsverhalen over conceptueel bouwen

Toolbox inkoopproces conceptueel bouwen:

(Gemaakt door en voor leden)

Start hier - Leeswijzer:

Hieronder vindt u standaarden die zowel opdrachtgever als aanbieder kunnen gebruiken en inzien gedurende het inkoopproces van conceptueel bouwen. De Woonstandaard, Format Uitvraag en Conceptenboulevard.nl zijn tools die in meerdere fases terug komen. Allen 'klikbaar' en hiermee te downloaden.

Per fase hebben we aangegeven welke documenten en tools we voor u beschikbaar hebben. Iedere fase start met een themablad waarin de fase is uitgelegd inclusief het gebruik van de documenten en tools uit deze toolbox.  ​

  • De Woonstandaard: Biedt de basiseisen per product markt combinatie. Te gebruiken bij het stellen van de uitvraag aan de aanbiedende markt. Of lees online: klik hier.

  • Conceptenboulevard.nl:  Is uw uitvraag met behulp van De Woonstandaard en de Format uitvraag beschreven? Bezoek dan de Conceptenboulevard.nl om gemakkelijk inzicht te krijgen in het aanbod van concepten op de markt. 

Voor u verder gaat;

 

Lees het Themablad Transactieproces en de begrippenlijst.  

Het themablad geeft uitleg over het algehele inkoopproces van conceptueel bouwen. 

In de begrippenlijst vindt u alle definities terug zoals ze bedoeld zijn in de documenten.

iconen_inkoopproces-contactfase 2018.jpg

1.1. Themablad

1.2. Fasedocument

1.3. Vragenlijst marktverkenning (bron: Stek Wonen)

1.4 Geschiktheidseisen

1.5. Longlist

1.6. Shortlist

1.7 Format uitnodigingsbrief

1.8 Inschrijfformulier

1.9 Format brief geselecteerd

1.10 Format brief niet geselecteerd

Vraag bij het NCB praktijkvoorbeelden op van uitvraag en overeenkomst , klik hier

iconen_inkoopproces-contractfase 2018.jp

2.1. Themablad

2.2. Fasedocument

2.3 Modelovereenkomst  2 -fasen overeenkomst. Oplevering eind 2021

2.4. Format aan te leveren documenten

2.5. Brief geselecteerd

2.6. Brief Niet geselecteerd

2.7. Beoordeling gunning

2.8 PvPE

iconen_inkoopproces-controlefase 2018.jp

3.1. Themablad

3.2. Fasedocument

iconen_inkoopproces-05.jpg

4.1. Themablad(zelfde als 3.1)

4.2. Evaluatieleidraad