Welkom op de kennisbank conceptueel bouwen - transactieproces

Binnen deze kennisbank wordt continue gewerkt aan verbetering. Heeft u zelf suggesties, laat het ons weten via communicatie@netwerkconceptueelbouwen.nl 

onze tools 
 • De Woonstandaard: Biedt de basiseisen per product markt combinatie. Te gebruiken bij het stellen van de uitvraag aan de aanbiedende markt. Of lees online: klik hier.

Achtergrond informatie conceptueel bouwen

 

Documenten per fase van het transactieproces

Transactieproces conceptueel bouwen

 1. Themablad

Initiatieffase

 1. Themablad: uitleg fase

 2. Fasedocument Initiatieffase

 3. Format uitvraag 2020, versie feb

 4. Checklist vaststellen opgave

 5. Model stichtingskosten

 

Contactfase

 1. Themablad: uitleg fase

 2. Fasedocument Contactfase

 3. Vragenlijst marktverkenning (ter inspiratie. Bron: Stek Wonen)

 4. Longlist

 5. Shortlist

 6. Format Uitnodigingsbrief contactfase

 7. Inschrijfformulier contactfase

 8. Format brief geselecteerd

 9. Format brief niet geselecteerd

Contractfase

 1. Themablad: uitleg fase

 2. Fasedocument

 3. Formats Contractmodel

Controlefase

 1. Themablad : uitleg fase

 2. Fasedocument

Evaluatie/Gebruiksfase

 1. Themablad: uitleg fase

 2. Evaluatieleidraad