top of page

De kosten in beeld

PUBLICATIE: TRADITIONEEL BOUWEN

VS CONCEPTUEEL BOUWEN

Afbeelding met de tekst De Kosten in Beeld en een lamp

“Conceptueel bouwen is Slimmer, sneller en
garandeert een betere prijs-kwaliteit verhouding.”

Dat is de voornaamste conclusie van dit onderzoek. Deze resultaten gelden voor de nieuwbouw van grondgebonden (PMC 4) en gestapelde (PMC 9) sociale woningbouw. Op het gebied van volkshuisvesting staan we voor een enorme opgave. Zoals gesteld in het programma Woningbouw (Ministerie van BZK en Ruimtelijke Ordening) wordt ingezet op de realisatie van 900.0001 woningen tot en met 2030. Kortom, er is behoefte aan meer, sneller, betaalbaarder en duurzaam bouwen. Uit dit onderzoek blijkt dat het kan en één van de oplossingsrichtingen is conceptueel bouwen.

IGG rapport De Kosten in Beeld - NCB.jpg

"Conceptueel bouwen is een belangrijke oplossingsrichting voor de woningbouwopgave."

Het doel van dit onderzoek is te komen tot een eerlijke vergelijking tussen conceptuele en traditionele bouw. Er is gekozen voor een kwantitatieve scenario analyse waarbij uitgangspunten in doorlooptijd en kosten tot in detail zijn onderbouwd. Omdat een conceptuele en traditionele woningbouwontwikkeling qua proces en taalgebruik van elkaar verschillen, is eerst gekozen generieke processtappen. Van daaruit zijn de verschillende activiteiten (zoals ontwerpen) uitgezet in tijd en omgezet in geld. Tenslotte zijn de resultaten getoetst door experts uit het Netwerk Conceptueel Bouwen.

Hopelijk leidt dit rapport tot een open en constructief gesprek tussen aanhangers van zowel traditioneel als conceptueel bouwen zodat we het beste van beide werelden kunnen combineren. Dat zal leiden tot voordelen in tijd en geld, terwijl we nog steeds unieke, architectonisch aantrekkelijke woningen en wijken blijven maken.

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) hoopt je positief te verrassen met de voordelen die zijn te behalen voor opdrachtgevers, gemeenten, toeleverende industrie én conceptuele bouwers.

Samen sneller, slimmer en schoner bouwen met een optimale prijs-kwaliteitverhouding!

DIT ONDERWERP ALS GESPREK
TIJDENS JOUW EVENT?

Olga Görts – van de Pas (Directrice NCB) en Bart Klarenbeek (IGG Bouweconomie BV) kunnen als sprekers over dit onderwerp worden geboekt tijdens een event.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

bottom of page