top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

49 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Bijgewerkt op: 18 nov. 2021

Op donderdagmiddag 8 april hebben tijdens de Innovatie Expo 49 nieuwe, gemotiveerde partners zich aangesloten bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Het totaal komt zo op 87 partners. Het NCB tekende al eerder mee aan deze City Deal.


Lees de dealtekst via deze link.


In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties zij aan zij om gezamenlijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen te verwezenlijken.


Forse opgaven De komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tegelijk staan we voor de opgave om dit circulair en klimaatneutraal te doen, met hernieuwbare grondstoffen en reductie van CO2 en stikstof.


Ambitieus De centrale ambitie van de deelnemers in deze City Deal is dan ook om van de bouwsector een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie. De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt.


Innovaties Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met industrieel, demontabel en biobased bouwen. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Zo draagt de bouwsector bij aan een duurzame toekomst voor Nederland en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad.


Deze City Deal laat zien dat circulair en conceptueel bouwen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda. Bovendien kan het een positieve impuls aan ons landschap geven en helpen klimaatverandering tegen te gaan.


City Deals In City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Het concept van de City Deal is zes jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.


City Deals zijn in diverse onderzoeken van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en de NSOB aangemerkt als krachtige voorbeelden van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector Awards. Lees meer over City Deals.

 

De volgende partijen sloten zich op 8 april aan bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen:


Steden: Venlo, Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Amersfoort, Boxtel, Dordrecht, Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Provincies: Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht. Overige partners: Centrum Hout, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Biobased Creations, Bouwend Nederland, MVO Nederland, BTIC, Brickton, AM Vastgoed, ASR, Blue City, Rabobank, Trivire, Buro Kade, Chainable, De Sleutels, Ons Doel, Duwo, Portaal Leiden, Healthy Homes, TNO, SVH, The New Block, Treeport, Stichting Probos, Koopmans Bouwgroep, Parteon, Coup-Group, Rijksvastgoedbedrijf, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Woonbron, Pioneering, NEPROM en Samenwerkingsverband Lente, Synchroon.


Founding partners:

Steden: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen Provincies: Zuid-Holland, Flevoland Rijksoverheid: LNV, BZK (BFR, B&E, R&L, WB), I&W Private Partijen: Dura Vermeer, Van Wijnen, BAM, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer Homes, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon, Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects, Rc Panels Kennisinstellingen: Universiteit Utrecht (Urban Futures Studio), Hogeschool van Amsterdam, TU Delft (The Green Village) en de Hogeschool Utrecht Netwerkorganisaties: Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk Conceptueel Bouwen, Holland Houtland, Dutch Green Building Council Vereniging van Woningcorporaties: AedesLees meer over deze City Deal op AgendaStad.nl.


City Deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo werken we samen aan de toekomst van stedelijk Nederland


112 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page