top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Publicatie op VTW.nl: ‘We willen meer doen met onze middelen’

Bron: vtw.nl

Tekst: Lisette Vos


VTW publiceerde een interview met bestuurder Bas Sievers en directeur NCB en RvC-lid Olga Görts (Woonpartners) over de pilot standaard woningen in Zuidoost Brabant. Hieronder een fragment. Het gehele artikel is te lezen via onderstaande link.

Dertien corporaties in Zuidoost Brabant werken met negen gemeenten in de regio samen om in vier jaar 1000 gestandaardiseerde sociale huurwoningen te realiseren. De pilot moet leiden tot sneller en goedkoper bouwen, maar levert in de praktijk ook dilemma’s op. Directeur-bestuurder Bas Sievers en RvC-lid Olga Görts van Woonpartners geven hun kijk op de zaak.


Directeur-bestuurder Bas Sievers van Woonpartners in Helmond heeft zich hard gemaakt voor de samenwerking om gestandaardiseerde sociale huurwoningen in de regio te realiseren. ‘Elke poging om sneller meer woningen toe te voegen, is er één. Bovendien moeten we als corporaties met onze middelen meer doen. Dat vraagt om een andere manier van kijken.’


Volgens Sievers past de pilot in de strategie van Woonpartners. De corporatie kiest eerder voor inkoop van bouwconcepten in plaats van bouwprojecten zelf te ontwikkelen. De voordelen zijn evident: de bouw kan sneller en met een betere verhouding kwaliteit / prijs. Deze omslag is in de bestuurskamer met de RvC besproken. Sievers: ‘We waren het snel eens, omdat we meer met onze middelen kunnen doen. Maar we weten ook dat de uitwerking ingewikkeld is.’


Continu op zoek Door de samenwerking met dertien corporaties én negen gemeenten is het mogelijk om meer gestandaardiseerde woningen af te nemen. Dat drukt de prijs. Maar die brede samenwerking is volgens Sievers complex. ‘We staan voor hetzelfde doel, om met minder geld meer te bouwen. Maar we zijn continu op zoek naar wie wat kan bijdragen. Dat is een lastig proces. Alle corporaties doen mee, maar de afname van het aantal woningen verschilt per corporatie bijvoorbeeld.’


RvC-lid Olga Görts van Woonpartners, in het dagelijks leven directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen, beaamt dat de regionale pilot past in de strategie van de corporatie. ‘We zijn als RvC formeel pas later bij de pilot betrokken. Maar het voorstel kwam voor ons niet als een verrassing. We waren het al eens over de strategie om meer bouwconcepten in te kopen, omdat de bouw slimmer, sneller en duurzamer kan.’


Lees verder op vtw.nl:15 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page