top of page

Persbericht: Na groot succes aanbesteding WoonST 2.0 gestart

Bron: Brink


In 2019 hebben 13 woningcorporaties werkzaam in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) gezamenlijk het initiatief genomen om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren en de snelheid waarmee deze worden gerealiseerd te verhogen. De samenwerking heeft de naam WoonST gekregen. WoonST heeft inmiddels geleid tot een flinke ‘bouwstroom’ en samen met de aannemers liggen de corporaties op koers om ca. 1.000 woningen te realiseren.


WoonST gaat verder

De partijen die aan WoonST 1.0 samenwerken, willen de samenwerking voortzetten. Zij gaan nu nieuwe opdrachten voor WoonST 2.0 in de markt zetten. De woningen worden in de gehele Metropoolregio Eindhoven toegepast. De ambitie is onverminderd hoog. Betaalbaarheid en snelheid zijn net als in WoonST 1.0 hoofddoelstellingen en in WoonST 2.0 wordt een belangrijke derde hoofddoelstelling toegevoegd, namelijk het reduceren van de milieu-impact. “Duurzaamheid, circulariteit en het toepassen van biobased materialen zijn belangrijk thema’s want de corporaties willen op dit gebied een stap vooruit zetten”, aldus Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners. In WoonST 2.0 is de ambitie om 750 eengezinswoningen en 1.750 gestapelde woningen te realiseren binnen een tijdsbestek van 4 tot 6 jaar.


Nieuwe aanbesteding gestart

De opdrachtgever organiseert twee aanbestedingen: een voor eengezinswoningen en een voor gestapelde woningen. Gegadigden mogen zich voor beide aanbestedingen aanmelden. Op 18 september start de aanbesteding van gestapelde woningen. De aanbesteding van de grondgebonden woningen begint eind september. De opdrachtgever heeft gekozen voor twee openbare aanbestedingen met een selectie- en gunningsfase. In de selectiefase selecteert de opdrachtgever in beide aanbestedingen maximaal drie partijen die worden uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase.


Geïnteresseerde marktpartijen kunnen de aanbestedingsdocumenten voor de gestapelde woningen hier: https://s2c.mercell.com/today/51604 downloaden en hun interesse kenbaar maken. Zij kunnen zich tot uiterlijk 23 oktober 2023 aanmelden voor de aanbesteding. Begin november 2023 wordt bekend gemaakt welke marktpartijen worden uitgenodigd voor de gunningsfase. Medio mei 2024 wordt de gunning bekend gemaakt.


Voor inhoudelijke vragen over de aanbesteding kan contact worden opgenomen met Kelly Cardinaal, adviseur bij Brink Management / Advies via k.cardinaal@brink.nl.

 106 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page