top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Publicatie: kwaliteitseisen en ruimtelijke kaders bij conceptueel bouwen

NCB is samen met het Lente-akkoord aangesloten bij het onderzoek naar de borging van kwaliteitsaspecten bij fabrieksmatig bouwen. Samen maakten we een publicatie waarin 5 marktpartijen vertellen over hun ervaringen met kwaliteitseisen en ruimtelijke kaders bij conceptueel en fabrieksmatig bouwen.


We staan midden in een grote woningbouwopgave. Dat vraagt meer goede woningen in korte tijd én behoud van ruimtelijke kwaliteit. Het verenigen en borgen van deze twee maatschappelijke belangen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw. Donderdag 23 februari kwamen beleidsmakers, adviseurs en vertegenwoordigers uit de bouwwereld bijeen in het Johan de Witthuis in Den Haag. De bijeenkomst markeerde de start van het traject, dat het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitvoeren.


Streven is om na dit jaar een ruimtelijk kwaliteitskader voor fabrieksmatige woningbouw te hebben gecomponeerd, waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst werd een begin gemaakt met samen nadenken over het ontwikkelen van handvatten en richtlijnen die gericht zijn op partijen uit de praktijk: bestuurders, opdracht­gevers, bouwers, ontwerpers, overheden, maar ook beoordelaars van ruimtelijke kwaliteit. De partijen spraken over hoe de kennis en kunde die wordt ont­wikkeld optimaal, kwalitatief en kwantitatief, samen met ontwerpers en de overheid kan worden ingezet voor de woningbouwopgave. Streven is om na dit jaar een ruimtelijk kwaliteitskader voor fabrieksmatige woningbouw te hebben gecomponeerd, waar alle partijen zich in kunnen vinden.


Publicatie

Wij, Netwerk Conceptueel Bouwen, zijn samen met het Lente-akkoord aangesloten bij dit traject, zodat de handvatten en richtlijnen aansluiten bij wat marktpartijen kunnen. Maar ook om het gesprek aan te gaan over ruimtelijke kwaliteit en wat daarvoor nodig is van marktpartijen. Om het traject van BZK en CRa te voeden hebben wij voorbeelden opgehaald uit de praktijk in de vorm van vijf interviews.

In de publicatie vertellen deze vijf marktpartijen over hun ervaringen met conceptueel bouwen: Rosa Bos, vastgoedontwikkelaar bij Ballast Nedam, Maurice Hadderingh, manager innovatie en productontwikkeling bij DuraVermeer Bouw Hengelo, Tom van der Horst, ontwikkelmanager bij Janssen de Jong Projectontwikkeling en medeoprichter van Revolve Development, Berend van der Meijden, commercieel manager en projectontwikkelaar bij Trebbe en Carl Dolmans, directeur bouw bij Hendriks Coppelmans.


De publicatie is een eerste aanzet tot uitwisseling van kennis en wij hopen dat het inzicht biedt welke kansen marktpartijen zien op het vlak van welstand, beeldkwaliteit, stedenbouw en bouwplantoetsing, zodat we samen aan de slag kunnen om versnelling, opschaling en betaalbaarheid in deze woningbouwopgave te waarborgen.


 88 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page