top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Conceptueel Bouwen: goedkoper, minder opleverfouten en tevreden bewoners


Veel minder fouten bij de oplevering van een nieuw of gerenoveerd huis. Dat is prettig voor de huurder en de corporatie. Het is een van de voordelen van conceptueel bouwen. Dat is een gestandaardiseerde aanpak voor het ontwerpen en uitvoeren van nieuwbouw of renovatie, meestal aangeboden door een bouwende partij. Het boekje "Conceptueel bouwen in vogelvlucht" beschrijft precies hoe het werkt. René Wiersema, bestuurder van woningcorporatie Poort6 en van het Netwerk Conceptueel Bouwen, geeft uitleg vanuit de praktijk.

‘In de Lingewijk in Gorinchem heeft Poort6 in een groot nieuwbouwproject van 200 merendeels sociale huurwoningen voor het eerst met deze nieuwe manier van bouwen gewerkt’, vertelt Wiersema. ‘In plaats van zelf met een ontwerp de markt op te gaan, hebben wij in een prestatiepakket in grote lijnen omschreven wat voor woningen wij wilden. Daar hebben we één aanbieder bij gezocht.’

Verschillende typen huizen ‘Die aanbieder werkt vanuit een door hem ontwikkelde standaardaanpak vanuit één technisch concept. Er zijn bijvoorbeeld modules voor daken, gevels en badkamers en die worden grotendeels industrieel gemaakt. Dat betekent echter niet dat alle woningen er hetzelfde uitzien. De standaardisatie laat veel ruimte voor flexibiliteit. Bezoekers in de Lingewijk zien allerlei verschillende typen huizen die goed aansluiten bij de bestaande tuindorpwoningen. Woningen met verschillende gevelbreedtes, verschillende daken of gevelstenen en met verschillende indelingen, bijvoorbeeld levensloopbestendig. Maar alle huizen zijn met dezelfde techniek gebouwd.’

De oplevering heeft Poort6 door haar meest strenge opzichter laten doen, zegt Wiersema. ‘Die was onder de indruk van de geleverde kwaliteit. Bij traditionele nieuwbouw hebben wij zo’n 25 opleverpunten per woning. In de Lingewijk hadden we er gemiddeld minder dan 1. Dat scheelt ons in de kosten en het zorgt voor tevreden bewoners. Na de sleuteloverdracht krijgen de huurders niet meer allerlei mensen over de vloer die gebreken moeten herstellen.'

Een ander voordeel van conceptueel bouwen is dat het sneller is. ‘In de Lingewijk duurde de bouw ongeveer 16 weken. Inmiddels zijn er aanbieders die het nog sneller kunnen, maar dat hoeft voor ons niet altijd. Bij zo’n groot project kost de voorbereiding veel tijd. Bijvoorbeeld de communicatie met bewoners en de planning met nutsbedrijven om woningen aan te sluiten. Snelheid is mooi, maar niet zaligmakend.’

Goedkoper Deze manier van bouwen is ook goedkoper. ‘Zeker als je leert van je ervaringen’, zegt Wiersema. ‘In de Lingewijk was de grondexploitatie bijvoorbeeld duur. Dat gaan we de volgende keer anders aanpakken. Verder gaan we de planning van bouwfases eerder definitief maken, omdat de aanbieder zijn productie tijdig met toeleveranciers moet plannen. Ook moet de communicatie met bewoners (nog) eerder plaatsvinden, zodat hun opties tijdig bij de aanbieder bekend zijn. Ik verwacht dat het volgende project dat we conceptueel laten bouwen minder financieel verlies oplevert. Bovendien kunnen we dan een deel van de woningen verhuren voor minder dan 635 euro, de aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Zo’n project zou Poort6 met een traditionele manier van bouwen niet kunnen realiseren.’

Het boekje "Conceptueel Bouwen in vogelvlucht" is een uitgave van het Netwerk Conceptueel Bouwen en de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen en is mede tot stand gekomen met de steun van Aedes. Corporatiebestuurders ontvangen per post één exemplaar. Corporaties kunnen zich aansluiten bij het netwerk en meedoen aan de kennisontwikkeling en kennisdeling. Hier vindt u informatie over het lidmaatschap van dit netwerk.

43 weergaven0 opmerkingen
bottom of page