top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

De Bouwstroom is in beweging


Vorige week zijn ca. 40 bedrijven een langjarige strategische samenwerking aangegaan. Corporaties, aanbieders van woningconcepten en industrie werken, op initiatief van Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen, samen aan fijne, betaalbare en duurzame nieuwe woningen. Men gaat projecten samen smeden tot een lang doorlopende bouwstroom. Samen werken ze aan een ruim aanbod van woningconcepten en aan bijpassende, industrieel geproduceerde, modules. Om tot één constante stroom te komen, stemmen ze hun vraag en aanbod op elkaar af. Er wordt voortdurend gemonitord hoe de vraag zich ontwikkeld en of er al een passend aanbod van concepten is. Waar nog geen match is, wordt er samen gewerkt aan nieuwe concepten. Waar die er wel zijn wordt er opgeschaald. Over en weer zorgen de partijen voor zekerheid over de gewenste bouwproductie, over voorspelbaarheid in de bouwstromen, over het bereiken van schaal die nodig is voor het industrieel produceren van modules, over ruimte voor verdere conceptontwikkeling en over het bereiken van bewonerstevredenheid. Die afspraken moeten leiden tot zo’n verbetering van prijs prestatie dat er betaalbare en toch rendabele volkshuisvesting mogelijk wordt.

In drie werkgroepen is men aan de slag. Eind dit jaar moet zowel het plan van aanpak voor 2019 helder zijn als de werkwijze voor de langere termijn. De werkgroep Afstemmen vraag en aanbod is begonnen met het opzetten van een marktmonitor om de match en mismatch tussen vraag en aanbod te bepalen. De werkgroep Opschalen is begonnen met het bepalen van de voordelen van opschalen (wat is de omvang van de besparing van werken in constante bouwstromen), met het uitwerken van een verdeelsleutel en het vaststellen van de randvoorwaarden. De werkgroep Baanbreken is begonnen met het vaststellen van aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe, baanbrekende concepten. Alle werkgroepen kijken niet alleen naar een betere aansluiting van de woningvraag op het aanbod van totaalconcepten, maar zeker ook naar de match tussen modules (ook wel deelconcepten genoemd) en de woningconcepten.

De Bouwstroom is een strategische alliantie die voor lange tijd enthousiast wil samenwerken. De kern ligt nu in het Zuiden. Uit Brabant en Limburg komen de deelnemende corporaties. De ambitie is tot een landelijk werkende bouwstroom te komen. Het overzicht van de deelnemers op dit moment vind je in het vorige nieuwsbericht op deze site.

Wil je ook deelnemen of meer weten, laat het ons weten via info@netwerkconceptueelbouwen.nl. De inschrijving voor dit jaar sluit eind september.

121 weergaven0 opmerkingen
bottom of page