top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Hoe een grote opgave betaalbaar werd (Podcast over Interne vraagbundeling beschikbaar)

Bijgewerkt op: 9 jul. 2020


Wat doe je als corporatie wanneer je opgave zo groot is, de prestatieafspraken met de gemeente je dwingen het betaalbaar te maken en je bewoners niet langer wil laten wachten? Je maakt een keuze! Je kiest voor conceptueel bouwen. Maar hoe dan verder??

Foto: Project Bransveen fase 2, klik hier.

Postcast: Beluister de Podcast viaSoundcloud, klik hier


Op de NCB kennis en inspiratie sessie van 11 december 2019 vertelde Patricia Stronkhorst, (Gebiedsconsulent bij Vechtdal Wonen) in TEDx achtige setting, het inspirerende succesverhaal over hun samenwerking met MorgenWonen. Het verhaal werd zo goed ontvangen dat we Patricia vroegen nogmaals met ons in gesprek te gaan hierover. Ditmaal in een podcast (link). Hieronder leest u over enkele onderdelen uit deze podcast.

Betaalbaarheid, Duurzaamheid en Levensloopaanpasbaarheid 

In totaal bouwt MorgenWonen voor Vechtdal Wonen 62 woningen, verdeeld over zes kernen en drie gemeenten. 


De grootste prioriteit binnen deze opgave lag bij betaalbaarheid voor de huurders. Dit was ook tevens de grootste uitdaging. Waarbij de marktprijzen van bouw in economische tijden omhoog kunnen schieten, de corporatie hun huurprijzen niet verhoogt. De hogere bouwkosten en aanbiedingen die zij ontvingen voor korte duur met behoorlijke indexaties heeft Vechtdal Wonen de ogen doen openen: “Het gaat ons niet meer lukken om hiervoor betaalbare huurwoningen te realiseren. We moeten aantrekkelijker worden voor een bredere markt”, vertelt Patricia. Op dat moment realiseerde zij zich dat conceptueel bouwen dé weg zou zijn naar betaalbare nieuwbouw, rekening houden met de wens van hun huurders en de prestatieafspraken.  

Conceptueel bouwen

Learning by doing is precies de manier waarop Vechtdal Wonen het conceptuele bouwproces heeft doorlopen. Alles was intern nog gericht op traditionele bouw. Een klein projectteam is deze opgave uit gaan voeren en communicatie was hierin het meest belangrijk, zowel intern als extern naar stakeholders. Leren loslaten en veranderen is het meest belangrijke advies dat Patricia andere kan meegeven die conceptueel willen gaan bouwen. Daarbij is ook het op tafel ‘durven’ leggen van je belangen zeker de moeite waard te noemen.

Nul op de Meter

Nul-op-de-Meter was voor Vechtdal Wonen nog nieuw in het proces. De ervaring die MorgenWonen reeds had op dat vlak hielp de corporatie hier sneller in thuis te zijn en keuzes te maken. Ook de optie Woon Support Plus van MorgenWonen, waarbij zij de volledig begeleiding van het bewonerstraject overnemen, gaf de samenwerking meer verdieping op kennis en rust. 

Circulariteit

Circulariteit is een breed begrip. Van demontabele woningen naar vooral het gebruik van natuurlijke materialen. Binnen Vechtdal Wonen wordt hier al zeker over gesproken. In 2021 komt er voor nieuwbouw en renovatie meer focus op.


Met het MorgenWonen concept zet Vechtdal Wonen al een mooie stap richting circulariteit. Op element niveau is deze nu al volledig circulair en de woning hoeft over 60 jaar niet gesloopt te worden. De woning is in elkaar gezet als LEGO en dus in de toekomst ook weer te demonteren zonder materiaal te vernietigen. 

Toekomst: Externe vraagbundeling: wie doet mee met Vechtdal Wonen?

“We staan aan de vooravond van nog veel meer vraagbundeling’, geeft Patricia aan. Op dit moment is Vechtdal Wonen vooral in gesprek met de gemeente over ‘hoe’ ze samen meer zekerheid krijgen over de aantallen die ze de volgende jaren willen gaan bouwen zodat dit vastgelegd kan worden in de prestatieafspraken. 


Vechtdal Wonen staat absoluut open voor externe vraagbundeling en dan het liefst met corporatie(s) die een gelijke visie hebben. Onlangs heeft Vechtdal Wonen hun mission statement aangepast, beschreven in hun ondernemingsplan. ‘Geloof in een netwerksamenleving en het creëren van publieke waarde’ staat hierin bovenaan. ‘We willen dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. ... We pakken onze verantwoordelijkheid. Past het niet bij onze kerntaak? Dan zoeken we verbinding met een van onze partners uit het netwerk. We oriënteren ons daarbij sterk op de sociale kant van het wonen. We zien vastgoed als middel. Voor een vertrouwd thuis staat woongeluk centraal...’

“We gaan de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven aan en daarbij zoeken we naar oplossingen. We denken altijd mee en kijken naar wat er mogelijk is. Ook over bestaande grenzen van disciplines, organisaties en domeinen heen. Effectief samenwerken is hierbij belangrijk. Daarom werken we samen met onze huurders en partners. Alleen op die manier kunnen we innoveren en onze vraagstukken oplossen”, geeft Patricia nog als toegift mee. 


Graag komt Vechtdal Wonen in contact met corporaties die aansluiting voelen bij bovenstaande visie. 

Er is een podcast beschikbaar waarin in u het gehele interview op ieder moment rustig kunt beluisteren. 


We bespreken hier uitgebreid de samenwerking met MorgenWonen, als ook de interne veranderingen die Vechtdal Wonen heeft ervaren, als ook welk belang zij hechten aan conceptueel bouwen nu en in de toekomst. 


Beluister de Podcast via Soundcloud, klik hier

124 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page