top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Publicatie: De Woonstandaard versie 2.0

Vandaag publiceren wij De Woonstandaard versie 2.0. Deze is tot stand gekomen dankzij de input en medewerking van leden van het NCB en samen met Aedes. Ook institutionele beleggers en ontwikkelaars hebben meegewerkt om met name de PMC’s met een geliberaliseerde huurprijs te definiëren. Het proces was een uitdaging; met de afnemers, conceptaanbieders én partijen uit de industrie aan tafel zijn heel wat discussies gevoerd over de inhoud. Het resultaat mag er zijn! Deze is scherper, meer volledig en beter passend bij de gebruikers.


Tijdens het traject werd ook duidelijk dat er behoefte is aan uitleg over het optimale gebruik van De Woonstandaard. In het najaar zullen we als antwoord hierop een aantal webinars organiseren om dit uitvoerig toe te lichten.


Het nieuwe stuk staat gepubliceerd op onze website:


Indien u een hardcopy versie wil ontvangen kunt u contact met ons opnemen via mail.

Vraagbundeling

Voldoende duurzame en betaalbare woningen bouwen vraagt om standaardisatie. Het NCB is ermee begonnen om conceptaanbieders, toeleverende industrie en afnemers bij elkaar te brengen. Hieruit is in 2018 De Woonstandaard en Conceptenboulevard.nl ontstaan.

De Woonstandaard is een middel dat door afnemers, conceptaanbieders en de toeleverende industrie in Nederland gebruikt wordt om vraag en aanbod van bouwconcepten op elkaar af te stemmen, (door) te ontwikkelen en verder te standaardiseren. Een basis waarop men vanuit eenzelfde ‘taal’ het gesprek met elkaar aangaat en basis voor de bundeling van de vraag.


Aanscherpingen

De omschrijving van prestatie-eisen van de basiskwaliteit is verscherpt. Ook zijn de eventueel gewenste aanvullende prestatie-eisen nader gedefinieerd. Doordat in het proces de input uit de markt, de verschillende ledengroepen van NCB, en Aedes komt is er direct getoetst op volledigheid en bruikbaarheid van De Woonstandaard.


In de voorgaande versie werden 8 PMC’s beschreven. Dit is uitgebreid naar 14 PMC’s. Waarbij nu naast grondgebonden en gestapelde concepten ook van de tijdelijke concepten de prestatie-eisen beschreven zijn.


In de financiële paragraaf wordt een toelichting gegeven op ‘hoe’ afnemers financiële afwegingen maken en hun budget bepalen. Iedere corporatie heeft haar eigen werkgebied met de specifieke woningmarkt, haar eigen investeringsstatuut, en maakt haar eigen (maatschappelijke) afwegingen bij investeringsbesluiten. Een zeer waardevolle toevoeging aan De Woonstandaard om meer inzicht in en begrip te krijgen voor de afwegingen van de afnemer.


De kwaliteit van het inkoopproces is van belang. In De Woonstandaard is een standaard opgenomen van de taakverdeling tussen afnemer en opdrachtgever. Per project kunnen desgewenst project specifieke afspraken gemaakt worden. Welke kosten de al in zijn basisprijs heeft opgenomen kan gevonden en vergeleken worden op Conceptenboulevard.nl en is zeker een stap die niet gemist kan worden.Interactief

Naast een hardcopy variant is de digitale versie van De Woonstandaard dit keer een interactieve versie. Vanuit de inhoudsopgave klikt u gemakkelijk naar de gewenste inhoud toe.


Jaarlijkse update

In het vervolg willen we jaarlijks een update van De Woonstandaard uitbrengen. We merken dat de wereld snel veranderd en we willen met de prestatie-eisen in De Woonstandaard blijven aansluiten bij de actuele ontwikkelingen.

1.139 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page