top of page

Innovatieve betaalbare nieuwbouw


De crisis in de bouwwereld lijkt alweer lang achter de rug. De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod, de (hypotheek) rente is laag, de economie draait goed, onlangs meldde het CBS dat Nederlanders positiever zijn over de eigen financiën. In de bouwwereld is het weer ‘business as usual’. En dat is jammer, want er wordt weer meer traditioneel gebouwd. Innoveren lijkt niet meer nodig. De prijzen rijzen de pan uit. De crisis heeft eigenlijk te kort geduurd.

​Waar in de maakindustrie nieuwe producten doorgaans in rap tempo goedkoper worden dankzij verbeterde productietechnieken en stijgende verkoopaantallen, komt dit voor het bouwen van huizen maar niet van de grond. Het is vreemd dat zo’n belangrijk product als een goede woning bijna geen doorontwikkeling kent en niet goedkoper wordt. Er lijkt een prikkel te ontbreken om goedkoper en sneller te bouwen. Of is deze praktijk weerbarstiger…?

Met het panel Innovatie Betaalbare Nieuwbouw brachten we een aantal innovaties in de bouwsector in beeld. Een uitvraag naar 10 innovatieve, betaalbare nieuwbouwprojecten leverde zo’n 15 reacties op. Niet alleen van traditionele aanbieders, maar ook van bijvoorbeeld toeleveranciers. Vaak prefab en seriematig en voor uiteenlopende doelgroepen. En er zat ook een interessant renovatieconcept tussen. In de publicatie "Innovatieve betaalbare nieuwbouw" worden deze projecten ter inspiratie in beeld gebracht.

De gezochte innovaties zijn nodig, want dragen bij aan het versnellen van de productie en bij voldoende schaalomvang kunnen bouwkosten beter worden beheerst. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen. Ik daag mijn collega-corporaties dan ook uit om deze sturende kracht gezamenlijk meer te benutten. Bijvoorbeeld door opdrachten te bundelen en schaal te creëren. Het is tijd voor verandering!


26 weergaven0 opmerkingen
bottom of page