top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Wet kwaliteitsborging (WKB), wat kun je er nu al mee?

Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging in, wat betekent dit voor u als aannemer, installateurs, gemeente, ontwerper, adviesbureau en kwaliteitborger binnen de bouwketen? Daarover is momenteel te vinden in de media. In 2022 zal de WKB een feit zijn. Wijze van toezicht verandert, en de verantwoordelijkheid van controleren en vastleggen van de bouw gaat meer bij de bouwondernemingen liggen en hun adviseurs. Vervolgens zal de gemeente een stapje terugdoen en zullen nog wel aanwezig zijn in het begin en het eind van het bouwproces. Opdrachtgevers staan voor de keuzes; contracteren zij zelf een kwaliteitsborger of regelen ze dat via aannemer. De gemeente moet loslaten in vertrouwen en meer vertrouwen in de markt leggen. Samenwerken is het allerbelangrijkste, met de juiste communicatie.


Samenwerken is het allerbelangrijkste, met de juiste communicatie.

Praktijkvoorbeeld gemeente Bernheze

Afgelopen 23 april organiseerde gemeente Berhheze samen met Bouwkwaliteit een inhoudelijke webinar over de WKB en de ervaringen van de gemeente binnen de proefprojecten die zij momenteel draaien.

Op 28.40 min start een vooraf opgenomen video door de Rijksoverheid (Ministerie van BZK) met hierin een mooie samenvatting van de tot nu toe genomen stappen van deze gemeente, het kijken waard. Aan het woord komen bouwers, gemeentelijke ambtenaren en zij spreken over wat de WKB bij hen teweegbracht. Hoe zij startten met vooroordelen en nu vanuit de proefprojecten opmerken dat juist kosten en uren bespaard worden op de bouw. Het advies van de gemeente Berheze; start nu met proefprojecten!


Kijk terug (23 april 2021):

Een webinar die ondersteund is door het ministerie BZK. Over de proefprojecten die de gemeente Berheze draaide de afgelopen maanden.


Lees verder:Proefprojecten conceptuele bouw - NCB

Op initiatief van het NCB, VNG, Aedes en BZK zijn er inmiddels zes ledenconceptaanbieders van NCB aangemeld voor. In deze proefprojecten wordt bekeken hoe er een extra versnelling in de vergunningenprocedure kan komen uitgaande van herhaalbare oplossingen, concepten. Wat kan een aanbieder zelf organiseren qua interne kwaliteitsborging. Kunnen we tot een model komen dat een externe kwaliteitsborger inzicht geeft in de taakvolwassenheid van de interne kwaliteitsborger. Ofwel; hoe valt winst te behalen met interne kwaliteitsborgers als het gaat om conceptuele bouw.


Kijk terug (24 nov 2020 ):

Webinar over kansen WKB voor conceptueel bouwen, vanuit het Netwerk Conceptueel Bouwen: https://youtu.be/Cva834RqyFw

Met aan het woord Eric Houtman van VKBN, René Snijders van Regie Management Consulting, Eric Schot van PlanGarant, Pim de Waard van RVO en diverse praktijkvoorbeelden.


Doel van de WKB is minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw. Door het geven (en krijgen) van follow up tijdens het proces loopt de toetsing door gedurende het proces. Nu wordt nog eerst de vergunning afgegeven en dan pas werd gestart met bouwen. Dat is dadelijk anders.

WKB in het kort

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs in. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangegeven.

De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. En het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.


Meer weten:


207 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page