top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Limburgse woningcorporaties bundelen krachten om bouwtempo te verhogen

De bestuurders van woningcorporaties Wonen Limburg, Maasvallei, Wonen Zuid, HEEMwonen, ZOwonen en Woonwenz ondertekenden eind oktober een Intentieovereenkomst om te komen tot een Limburgse Bouwstroom. Met de ondertekening is het startschot gegeven voor een onderzoek naar vraagbundeling en collectieve inkoop van nieuwbouwwoningen in de jaren 2022 tot en met 2030.


Anno 2021 is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Het bouwtempo van nieuwe woningen moet omhoog en daarbij moet de betaalbaarheid van sociale huurwoningen gegarandeerd blijven.


Het is tijd voor verandering en daarom gaan deze 6 Limburgse woningcorporaties onderzoeken hoe zij anders en slimmer samenwerken onder de naam: de Bouwstroom Limburg. Het initiatief is geïnspireerd door de reeds lopende Bouwstroominitiatieven in Nederland.


'Met conceptueel bouwen kunnen we onze toekomstige nieuwbouwopgave betaalbaar invullen én in kortere tijd daadwerkelijk realiseren'

Betaalbaarheid, versnellen en innovatie

Voor de deelnemende corporaties is er een noodzaak om innovatie op het gebied van woningbouw en duurzaamheid aan te jagen en hierin te versnellen. Dat willen zij bereiken door op te schalen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg: 'Met conceptueel bouwen kunnen we onze toekomstige nieuwbouwopgave betaalbaar invullen én in kortere tijd daadwerkelijk realiseren.'


Bundelen van krachten

De woningcorporaties zien een gelijkwaardige samenwerking als de sleutel, omdat zij denken door het bundelen van krachten beter in staat te zijn maatschappelijke opgaven op te pakken en betaalbaar wonen mogelijk maken. Alex Meij, bestuurder Maasvallei: 'Het bundelen van onze krachten in de Bouwstroom Limburg draagt bij aan het gezamenlijk belang om sneller en goedkoper te kunnen bouwen en betaalbare woningen te realiseren.'


'Bouwstroom Limburg draagt bij aan het gezamenlijk belang om sneller en goedkoper te kunnen bouwen en betaalbare woningen te realiseren'

Samenwerkende partijen in het onderzoek

De corporaties werken samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en koepelorganisatie Aedes. Doel van het onderzoek is om te komen tot een vraagbundeling, volgens het principe van conceptueel bouwen. Als het onderzoek is afgerond wordt er doorgepakt naar de volgende fase van de samenwerking waarbij belanghebbenden, zoals gemeenten, worden aangehaakt. Als dit allemaal lukt wordt er in 2022 een collectief inkooptraject doorlopen en zullen in 2023 de eerste bouwprojecten starten.


Bovenste rij: Janine Godderij (ZOwonen), Alex Meij (Maasvallei), Liesbeth van Beek (HEEMwonen),

Onderste rij: Harold Lardinois (Wonen Zuid), Ger Peeters (Wonen Limburg), Frank van Engelen (Woonwenz)

Comments


bottom of page