top of page
  • Foto van schrijverNetwerk conceptueel bouwen

Netwerk Conceptueel Bouwen breidt uit!


Welkom Casa Pacto, Trespa International en Qvantum binnen het Netwerk Conceptueel Bouwen. Wij vroegen hen zich aan ons voor te stellen.


Casa Pacto | website |

Casa PactoBV is van mening dat iedereen in Nederland in een comfortabel huis moet kunnen wonen. Casa Pacto BV maakt modulaire woningen. Door een unieke werkwijze waarbij ‘anders’ wordt omgegaan met modulair bouwen, kunnen ze heel snel, veel eigentijdse woningen op een korte termijn realiseren, met een all-in prijs vanaf 107.000 euro.  Enkele stuks in bestaande woonwijken of  als  nieuwe clusters grondgebonden. Permanente bouw voor woning en projectontwikkelaars of tijdelijk op gemeentegrond met terugkoopgarantie, er zijn vele mogelijkheden.  

Het door hen ontwikkelde concept voldoet aan alle gevraagde normen en eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving  alsook standaarden voor milieu en circulariteit, met diversiteit in kleur en afwerking. De woningen worden binnen enkele dagen sleutelkaar opgeleverd, zonder gebruik van groot materieel. De stikstofproblematiek raakt Casa Pacto hierdoor niet. 


Wat brengt Casa Pacto naar het NCB? Casa Pacto  Woningen voldoen aan de Woonstandaard 3.1. Zij bieden grondgebonden woningen aan voor PMC 1 t/m 5 en 12 t/m 14. Specifiek voor zorg- en ouderenwoningen hebben ze unieke woon oplossingen met een groot comfortniveau.  


Welke uitdaging ziet Casa Pacto? Casa Pacto  heeft zich tot doel gesteld modulaire woningen te bouwen die aanvoelen als een conventioneel huis, door een vergelijkbare beukmaat van meer dan 5 meter. De  wanden, plafonds, keuken, badkamer,  hang en sluitwerk en klimaatsysteem zijn gelijk  aan die van nieuwbouwhuizen.    

 

Trespa International | website |

Trespa  is een producent van hoogwaardige gevelbekleding. Dit doen ze al vanaf de jaren '60 vanuit Nederland. Door de jaren lange ontwikkeling zijn ze in staat om een biobased  gevelbekleding te leveren met een EPD van 50 jaar. 


Wat brengt Trespa International naar het NCB? Kennis op het gebied van de geventileerde gevel, aangaande brand, biobased en seculaire toepassingen .


Voor welke uitdaging staat Trespa International?  Trespa wilt voortbouwen op de lange levensduur van hun producten door de productie ervan steeds duurzamer te maken. Dit doen ze door de impact te beperken van het cradle-to-gate-gedeelte van de levenscyclus van de materialen: vanaf het moment van winning van de grondstoffen tot aan de poort van het bedrijfsterrein. 

 

Qvantum | website |

Er zijn in Nederland  (en in Europa)  flinke doelstellingen te behalen als het gaat om verduurzaming.  Dit is een gigantisch opgave voor de hele branche. Waar dit op gang begint te komen bij de grondgebonden woningen, wordt er over het algemeen een pas op de plaats gemaakt bij de stedelijke hoogbouw omdat dit te complex is. Daarnaast loopt de bevolkingsgroep met het minste financiële draagkracht hierbij achterop. Dit gaat vervolgens hand in hand met problematiek zoals netcongestie. Qvantum heeft zich als doel gesteld om de verduurzaming van de verwarming en koeling van de Europese steden haalbaar én betaalbaar te maken, “for  the  many  people”. Dit doen ze  door een slimme combinatie te maken van zeer laag temperatuur  warmtenetten en warmtepompen om zo slim om te gaan met de warmte en koude in het net. 


Wat brengt Qvantum naar het NCB? Betaalbare modulaire energiesystemen. Qvantum heeft de kennis en ervaring om in een vroeg stadium duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en de kosten van de volgende generatie energiesystemen. Van individueel tot collectief, de systemen gaan slim om met de belasting van het elektriciteitsnet en bieden de mogelijkheid klein te beginnen en later grootschalig te verbinden .


Voor welke uitdaging staat Qvantum? Er dreigt een scheefgroei te komen in de duurzame warmte. De mensen die potentieel het minste last hebben van een verzwaring van lasten  hebben vaak al (een deel) verduurzaamd. De mensen die hier het meeste last van hebben,  hebben echter niet de financiële  middelen om een kostbare verduurzaming uit te voeren. Daarnaast zijn de woningen waarin ze wonen (hoogbouw) technisch complex om te verduurzamen waardoor deze als laatste worden  opgepakt. Qvantum wil zich juiste op de complexe woningen focussen en ook voor deze gebouwen en mensen de transitie naar fossielvrij haalbaar en betaalbaar te maken. 


En Qvantum wil de markt meekrijgen in de transitie van midden/hoog temperatuur warmtenetten naar zeer laag temperatuur netten. De regelgeving en het verdienmodel lijkt nu haaks te staan op de realisatie van het meest efficiënte en duurzame model. 


 


28 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page